Personvernpolicy

VETFAMILY PERSONVERN

Ditt personvern er viktig for oss. Vi er derfor opptatt av å sikre at personopplysninger som samles inn om deg, lagres og håndteres på en sikker måte, og i samsvar med databeskyttelsesloven (GDPR). Vi anbefaler at du leser informasjonen nøye. Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakt oss på morten.aas@vetfamily.no

 

Hvilke personopplysninger henter vi inn og hvorfor?

I denne delen forklarer vi hvordan dine personopplysninger brukes for å gi deg god service, tjenester og tilbud.

VetFamily behandler, i samsvar med det som er beskrevet nedenfor, personopplysninger som blir gitt til VetFamily i forbindelse med f.eks. søknad om medlemskap, ved påmelding til aktiviteter og tjenester og når du er i kontakt med oss i VetFamily. For å opprettholde et godt medlemskap og medlemsregister, kan personopplysninger suppleres med innhenting av informasjon fra private og offentlige registre.

 

Når du velger å bli medlem av VetFamily, behandler vi:

 • Informasjon som du selv oppgir til oss, for eksempel navn og kontaktinformasjon, inkludert telefonnummer og e-postadresse.
 • Annen informasjon vi samler inn fra private eller offentlige registre
 • Et medlemsnummer som vi oppretter for å identifisere deg i våre systemer

Vi behandler din personlige informasjon for å:

 • Identifisere og administrere ditt medlemskap i VetFamily

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Vi benytter din personlige informasjon for å administrere ditt medlemskap i VetFamily

 

Når du kommuniserer med oss, behandler vi:

Du kan velge å kommunisere med VetFamily på mange forskjellige måter, f.eks. via sosiale medier, via telefon og e-post og via fysiske møter. Når du kommuniserer med oss, behandler vi informasjonen du sender til oss, f.eks.

 • Navn og kontaktinformasjon
 • Informasjon om saken din

Vi behandler dine personlige opplysninger for å:

 • Svare på spørsmål og behandle saken din, f.eks. rette opp feil
 • Levere bestilt/forespurt informasjon
 • Forbedre tjenestene våre og informasjonen vi sender ut og publiserer gjennom f. eks. vår hjemmeside.

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Vi behandler dine personopplysninger for vår berettige interesse i å behandle saken din.

 

Når du deltar i spørreundersøkelser eller på aktiviteter, behandler vi:

I forbindelse med arrangementer (seminarer, forelesninger, konkurranser, kampanjer, intervjuer osv.) behandler vi informasjonen du gir oss, inkludert navn og kontaktopplysninger.

Vi behandler din personlige informasjon for å:

 • Administrere aktiviteten og får å kunne gi tilbakemelding til deg
 • Lage rapporter og annet materiell til våre digitale kanaler
 • Gi deg god service
 • Informere om aktiviteter innen markedsføring og kundeundersøkelser
 • Lage statistikk fra markedsføringsaktiviteter og kundeundersøkelser for å forbedre våre tjenester
 • Håndtere matallergier under arrangementer

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Vi behandler dine personopplysninger som beskrevet ovenfor når vi gjennomfører arrangementer.

 

Når vi har plikt etter lov, behandler vi:

I tillegg til det som er beskrevet over, behandler vi i noen tilfeller dine personopplysninger når vi er lovpålagte, f. eks. på grunn av vår regnskapsplikt eller på forespørsel fra myndighetene.

Rettslig grunnlag for behandling:

 • Når vi behandler dine personopplysninger fordi vi er lovpålagte, gjør vi det med støtte fra en juridisk forpliktelse

 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger lagres bare så lenge det kreves for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lenge vi må lagre dem i henhold til lov. Dine personopplysninger blir deretter slettet eller uidentifisert på en sikker måte, slik at de ikke lenger kan knyttes til deg.

 

Hvordan deler vi dine personopplysninger?

VetFamily selger aldri din informasjon til en tredjepart. Vi kan imidlertid gi din personlige informasjon til følgende kategorier av mottakere:

 • Leverandører, både i og utenfor EU/EØS, som for eksempler leverer IT-tjenester, håndterer medlemskapsproblemer eller som driver markedsføring på vegne av VetFamily
 • Leverandører som gir medlemsfordeler
 • Andre mottakere når det gjelder lovkrav
 • Aktører i sosiale medier, for eksempel Facebook eller linkedIn

 

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Ditt personvern er viktig for oss, og det er derfor vi setter sikkerhet i fokus. Vi tar skritt for å beskytte din informasjon i samsvar med databeskyttelsesloven og etablert retningslinjer for informasjonssikkerhet. Dette betyr for eksempel at vi har prosedyrer og retningslinjer rundt databeskyttelse og at våre ansatte bare har tilgang til informasjonen de trenger for å utføre sitt arbeid.

 

Dine rettigheter

Du har visse rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis du vil utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakt oss.

 • Tilgang til dine personopplysninger – du har rett til å motta bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger og et utdrag av hvilke data som behandles
 • Be om rettelse – du har rett til å få feilaktig informasjon rettet
 • Be om å bli slettet – du har i noen tilfeller rett til å få slettet din informasjon
 • Motsette håndtering for direkte markedsføring – du har rett til å ha innvendinger mot behandling av dine personopplysninger eller få behandlingen begrenset
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å kreve at personopplysninger blir overført fra oss til et annet selskap, myndighet eller organisasjon. Denne rettet er begrenset til informasjon gitt av deg selv.

 

Kontaktinformasjon

VetFamily AS er ansvarlig for databehandling av dine personopplysninger. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, kan du kontakte oss ved å sende en forespørsel til: morten.aas@vetfamily.no. Vi ønsker at du oppgir navn, adresse, e-post og telefonnummer i tillegg til saken din. Hvis vi er usikre på din identitet vil vi kontakte deg for ytterligere informasjon.