Two dogs playing outside

VetPlan

Vi hjelper klinikker å lykkes med VetPlan

Friske kjæledyr og fornøyde, lojale dyreeiere

VetPlan – forebyggende helseplaner

Friske dyr og fornøyde dyreeiere er våre medlemmers hovedfokus og derfor har vi utviklet VetPlan. VetPlan er et tilbud bestående av forebyggende helsetjenester med mål om å holde kjæledyr friske og redusere risikoen for alvorlige helseproblemer. VetPlan gjør det enkelt å være en god dyreeier, øker kundetilfredsheten og dermed økt kundelojalitet på din klinikk. 

Kontakt oss

Dogs jumping happily in a forest

Friske og glade kjæledyr

 • Forebyggende helseplaner gir bedre dyrehelse og økt trivsel
 • Regelmessige helsesjekker kan avsløre potensielle problemer på et tidlig stadium
 • Hyppige besøk og tettere oppfølging av dyret gjør at vi kan gi tilpassete anbefalinger, behandlinger, tjenester og produkter

Enkelt og riktig dyrehold til god pris

 • Anbefalt forebyggende pleie til en fast og rimelig pris
 • Redusert risiko for sykdom og uforutsette kostnader
 • Et mer bevisst dyrehold og kunnskap om forebyggende dyrehelse
 • Påminnelser om tjenester til gode gjør det lettere å huske oppfølgingen
 • Rabatter på relevante tjenester og produkter
Woman wearing a hat holding a dog

Fornøyde kunder og høyere, stabile inntekter

 • Økt kundetilfredshet og lojalitet
 • Mulighet for en mer forutsigbar hverdag og fordelt arbeidsmengde
 • Garanterte månedlige inntekter og stabil omsetning
 • Hyppigere besøk og tettere relasjon til dyr og dyreeier

Hvordan fungerer det?

Vi støtter og bistår deg ved hvert trinn

Introduksjon til VetPlan

Vi besøker deg og klinikken for å introdusere konseptet og fordelene med VetPlan - vi ønsker at du og dine ansatte skal være spente, komfortable og stolte av å tilby denne tjenesten.

Utforming av klinikkens planer

Vi har mye erfaring når det kommer til å lage planer tilpasset klinikken, gi den beste servicen til dyr og dyreeier samt å prise tjenesten riktig - alt dette er avgjørende for at din klinikk skal lykkes med VetPlan.

IT-tilgang

Vi setter opp helseplanene og gir deg tilgang til vårt IT-system som hjelper deg å enkelt administrere VetPlan med automatisk håndtering av betalinger og påminnelser til eier om tjenester til gode i den valgte pakken.

Opplæring og lansering

Vi sørger for at dine ansatte får tilstrekkelig opplæring slik at de føler seg komfortable og stolte av den nye tjenesten. 

Daglig support

Vi er tilgjengelig for å bistå deg og sørge for at VetPlan blir enkelt å drifte og at dere lykkes med VetPlan på klinikken

VetFamily støtter og bistår deg ved hvert trinn

Kontakt oss

Person holding a grey cat

Vil du vite mer om VetPlan?

Kontakt oss