Happy dog outside

VetEducation

Vårt mål er å hjelpe deg med å bli bedre i dag og være klar for morgendagen.

VetEducation

Det er mange fagområder du skal beherske, noe som gir løpende behov for videre- og etterutdanning. Gjennom VetEducation setter vi kompetanseheving i fokus. Vårt ønske og mål er å sette klinikkdrift som ledelse, HR, kommunikasjon, økonomi og markedsføring på agendaen. Vi tilbyr alt fra korte webinarer til mer omfattende lederprogram. 

  • Årsmøte og regionmøter
  • Lederutvikling
  • VetFamilys fredagsseminar
  • Webinarer
  • Andre kurs

Les mer nedenfor.

Årsmøter og regionmøter

Årlig arrangerer vi et medlemsmøte i september. Dagen er fullpakket med gode foredrag og hyggelig prat med kollegaer og leverandører.

Årlig arrangerer vi også lokale møter flere steder i Norge. Dette er uformelle møter hvor vi informerer om hva som foregår i VetFamily og tar i mot innspill fra dere. Vi ønsker å skape et engasjert nettverk hvor vi deler og hjelper hverandre på tvers. 

Lederutvikling

Ledelse er et fag og ikke noe man nødvendigvis blir god på helt av seg elv. Vi arrangerer alt fra dagskurs til lederprogram som går over en lengre periode.

VetFamilys fredagsseminar

Faglig seminar hver fredag fra kl. 8-9. Dette er et gratis tilbud til alle medlemmer. Har du ikke tid til å delta finner du enkelt opptak av seminarene på vår medlemsportal. 

Webinarer

Flere ganger i året tilbyr vi gratis webinarer for våre VetFamily Pro medlemmer. Temaene varierer, men det er alltid relatert til innholdet i VetFamily Pro. 

Andre kurs

Alt fra kommunikasjonskurs og medisinskfaglige kurs i samarbeid med våre leverandører, samt dyrepleier- og assistentsamlinger. 

Person holding a grey cat

Vil du vite mer om VetEducation?

Kontakt oss