Happy dog outside

VetBusiness

Vi hjelper våre medlemmer med å forbedre seg i dag og samtidig være klar for fremtiden.

VetBusiness 

VetBusiness er en konsulenttjeneste som tilbyr støtte til våre medlemmer rundt temaer innen drift og ledelse. VetFamily sitt kontinuerlige mål er å hjelpe våre medlemmer med å forbedre seg i dag og samtidig være klar for fremtiden.

De aller fleste eiere av dyreklinikker i Norge i dag er veterinærer som har sitt hjerte og sitt fagfelt rundt det å behandle og forebygge sykdom hos dyr. Samtidig endrer verden seg raskt, og kravet som stilles til en leder og eier av en bedrift endrer seg og øker kontinuerlig. Vi i VetFamily vet hvor krevende det er og har på bakgrunn av dette utarbeidet skreddersydde tjenester for å støtte og avlaste medlemmene våre. Sammen skal vi jobbe for at du som uavhengig klinikk og klinikkeier skal kunne stå støtt også i fremtiden.

Person holding a grey cat

Vil du vite mer om VetBusiness?

Kontakt oss