skip to Main Content

Gjennom medlemskapet i VetFamily får du mulighet til å treffe kolleger og utveksle erfaringer om hvordan det er å drive og eie en dyreklinikk.

For eksempel:

  • Årsmøte – her får du anledning til å treffe andre medlemmer og delta i ulike seminarer hvor målet er å utvikle din veterinærvirksomhet.
  • Rene fagseminarer i samarbeid med leverandører.
  • Erfaringsutveksling, vi arrangerer egne møter hvor du kan treffe kolleger og diskutere viktige emner som du selv bestemmer. Her kan drift, økonomi, administrasjon og markedsføring være aktuelle temaer.
  • Du får tilgang til VetFamilys interne forum på nettet.

I samarbeid med våre partnere kommer vi også til å tilby utdanning innen forskjellige områder, f. eks ledelse, økonomi for veterinærvirksomheter, butikksalg og kundeservice. Våre medlemmer skal ha de beste muligheter til å videreutvikle sine virksomheter.

Back To Top