skip to Main Content
Tilbudet_ny
Bedre lønnsomhet

Konkurransedyktige priser og bedre innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av produkter og tjenester.

Driftsstøtte

For å utvikle din virksomhet får du tilgang til support innenfor f.eks: økonomi, administrasjon og markedsføring.

Kompetanse & erfaringsutveksling

Du får tilgang til fagseminarer og mulighet til å samarbeide med kolleger. Vi arrangerer også samlinger med mulighet for erfaringsutveksling.

Spar verdifull tid

Vi tar ansvar for forhandlinger og leverandørkontakt slik at du sparer tid og kan konsentrere deg om å gi dine pasienter best mulig behandling.

Kvalitetsutvikling

Gjennom bedre lønnsomhet og enklere administrasjon får du bedre mulighet til å investere i moderne utstyr og bruke mer tid på dine pasienter.

En samlet stemme

Sammen er vi sterke – gjennom å samarbeide skaper vi en sterkere posisjon og en tydeligere stemme. Som frittstående dyreklinikk kan du konkurrere og få de samme eller bedre betingelser som større dyresykehus.

Back To Top