skip to Main Content

Hva er VetFamily?

VetFamily er navnet på en innkjøpsallianse/kjede med et antall lokalt eide dyresykehus og dyreklinikker.

Medlemmene i VetFamily får tilgang til gode innkjøpsavtaler, kompetanseutvikling, markedsføring og driftutvikling. Gjennom økt lønnsomhet og redusert administrasjon får medlemmene bedre mulighet til å investere i moderne utstyr og bruke mer tid klinisk med sine pasienter.

Hvordan kommer varemerket VetFamily til å synes?

VetFamily varemerket (logo) vil ikke bli brukt mot kunder, medlemmene bruker sine eksisterende sterke lokale navn og logoer. Det er ikke offentlig hvem som blir medlem i kjeden. Vi bruker VetFamily logoen i kommunikasjon med medlemmene.

Kan alle bli med i VetFamily?

VetFamily er åpen for alle dyresykehus og dyreklinikker hvor eierne vil utvikle sine virksomheter. Gjennom medlemskap i VetFamily kan vi hjelpe til med å bedre driften av din klinikk.

Må jeg kjøpe alle forbruksvarer, utstyr, dyrefòr m.m gjennom VetFamilys avtaler og leverandører?

Du bestemmer selv hvilke av våre avtaler du vil benytte og du kan løpende tilslutte deg de avtalene du finner interessante. Samarbeidet i VetFamily bygger på å oppnå de beste priser og jo flere som deltar desto bedre priser.

Hvor mye kommer jeg til å spare som medlem i VetFamily?

Dersom du utnytter alle våre gunstige avtaler kommer du til å oppnå betydelige besparelser. Be oss om å gjøre en kostnadsbesparingsanalyse av din klinikk så får vi frem tallene. Dette er et enkelt regneark hvor vi taster inn dine innkjøpstall og sammeligner med de du får i VetFamily.

Hva gjør jeg for å bli medlem?

Er du interessert kan du kontakte oss, så avtaler vi et møte. I møte går vi igjennom VetFamily konseptet og de fordelene du får, så kan vi avvtale hvordan vi eventuelt går videre.

Hva om jeg vil avslutte samarbeidet?

Da får du ikke lenger tilgang til VetFamilys rabatter og vilkår fra våre leverandører. Du kan først teste medlemskapet i en prøveperiode, deretter kan du melde deg ut dersom det ikke lenger er aktuelt å være med.

Hva innebærer det at jeg får tilgang til VetFamilys leverandører og samarbeidspartnere?

Du kan selv velge om du vil kjøpe produkter og tjenester fra de leverandørene vi samarbeider med. Disse leverandørene tilpasser sitt tilbud for dyresykehus og dyreklinikker og forstår hvilke behov som finnes. I samarbeid med medlemmene skal vi utvikle og trygge gode vilkår og tilpassede tilbud.

For meg er det viktig å være uavhengig og kunne bestemme over min klinikk selv, vil samarbeidet med VetFamily begrense meg?

Nei. Hele tanken med VetFamily er at du fortsatt bestemmer og kan påvirke uten å gi avkall på lokal råderett. Du får rett og slett bedre innkjøpsbetingelser og andre gode tilbud.

Kan jeg som medlem påvirke innholdet i VetFamily?

Absolutt, hvert år skal vi velge et samarbeidsråd bestående av tre medlemmer som regelmessig treffer VetFamily ledelsen. Målet med dette er å få frem synspunkter og forslag slik at tilbudet utvikles i tråd med disse ønskene.

Har du spørsmål angående din VetPlan?

For spørsmål angående ditt VetPlan abonnement, vennligst ta kontakt med din VetPlan-klinikk.

Back To Top