skip to Main Content

VetFamily ble etablert som en dansk partnerkjede for eiere av dyresykehus og dyreklinikker for snart 20 år siden. Modellen bygger på etablerte samarbeidsformer mellom frittstående dyresykehus og dyreklinkker rundt om i verden.

I 2014 ble VetFamily lansert i Sverige og i 2015 i Norge som en innkjøpsallianse hvor det primært jobbes med å bedre lønnsomheten gjennom gode innkjøpsavtaler og administrative rutiner for de lokalt eide klinikkene.

VetFamily tilbyr deltagelse i en ren innkjøpsallianse hvor lokal råderett og profil opprettholdes som før.

I Norge er det 230 medlemmer med i alliansen.

VetFamily er en frittstående aktør med mer enn 1700 klinikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland.

Back To Top